EV30@30

Nederland heeft internationaal afgesproken dat het streven is om in 2030 30% van de verkochte auto’s elektrisch (of hybride met plug) te laten zijn. De zogehete EV30@30 campagne. Hoe staat het ermee?

Wereldwijd blijt het aantal verkochte elektrische auto’s exponentieel stijgen en in 2015 lag het marktaandeel verkochte auto’s al op 10% elektrisch in Nederland, dat zijn er ruim 40.000!

Begin 2017 reden er zo’n 120.000 elektriche auto’s rond (van de 8.4 miljoen!, een schamele 1.5%). Wereldwijd waren dat meer dan 3 miljoen, wat maar 0.3% van alle auto’s is.

4 procent van alle elektrische auto’s rijdt dus in Nederland!

EV2017

EV in NL@

EV2

ev in NL

Ook de oplaadpunten en de batterijen die nodig zijn om elektrisch te kunnen rijden worden steeds goedkoper en beter verkrijgbaar. Zo staan er wereldwijd al meer dan 430 duizend publieke oplaadstations, in Nederland alleen al is dit meer dan 37 duizend! Bijna 10 procent! Ook dit stijgt rap.

EV3

EV in NL3

EV4

Bronnen:

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/05/Vision%20on%20the%20charging%20infrastructure%20for%20electric%20transport.pdf

https://www.iea.org/gevo2018/

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/04/Highlights-2016-Electric-transport-in-the-Netherlands-RVO.nl_.pdf