Het EU-Budget, waar gaat het heen?

Wat betaalt Nederland?

Nederland betaalt ruim 4.3 miljard per jaar aan het EU-lidmaatschap. Vergeleken met het BBP van Nederland, ongeveer 700 miljard, is de bijdrage ongeveer 0.6%.

Bijdrage NL

Het EU-budget is de laatste jaren harder gestegen (35%) dan de uitgaven van de Nederlandse Overheid (22%). Hierdoor moet Nederland procentueel meer betalen aan de EU.

meer EU

Vergeleken met het BBP van de totale EU van ongeveer 15000 miljard, is het totale budget van de EU van 155 miljard ongeveer 1%.

compared

Wat wordt er in Nederland geinvesteerd?

Nederland ontvangt bijna 2.3 miljard, 0.3% van het BBP. Relatief krijgt Nederland meer geld uit het onderzoek en ontwikkeling potje en weinig uit het potje voor regionale ontwikkeling.

Bijna 90% van het EU-budget gaat naar Landbouw en Regionale Ontwikkeling, maar wat is dat eigenlijk?

 

Totale uitgavenUitgaven NL

Baten groter dan kosten?

Nederland betaalt dus meer dan dat het terugkrijgt, dit is zo’n 0.3% van het BBP. Dit doet Nederland niet als enige, maar Nederland is wel een van de grootste nettobetalers (verschilt per jaar).

Image result for nederland betaal eu