Immigratie naar de EU, de cijfers en plannen

Allereerst: Wat is een vluchteling? Wat is een asielzoeker?

Asielzoekers zijn mensen die een formeel asielverzoek in een ander land dan hun thuisland indienen omdat ze bang zijn dat hun leven in hun eigen land in gevaar is.

Vluchtelingen zijn mensen met een gegronde angst voor vervolging wegens ras, religie, nationaliteit, politiek of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, die als zodanig in hun gastland zijn erkend. In de EU stelt de kwalificatierichtlijn richtsnoeren vast voor de toekenning van internationale bescherming aan degenen die het nodig hebben.

Onderdanen van derde landen moeten om bescherming vragen in het eerste EU-land waar zij binnenkomen. Door een aanvraag in te dienen, worden zij asielzoekers. Zij krijgen alleen een vluchtelingenstatus of een andere vorm van internationale bescherming nadat een positieve beslissing is genomen door de nationale autoriteiten.

De Cijfers naar Eruopa

In 2015 vertrokken meer dan 1.8 miljoen mensen naar Europa. Dit is in de jaren daarna snel minder geworden, en de teller voor 2016 staat op iets meer dan 500 duizend en voor 2017 op iets meer dan 200 duizend. Tussen 2014 en 2017 zijn er rond de 2.8 miljoen mensen naar Europa gekomen. Vergeleken met de bevolking van Europa van pakweg 740 miljoen is dit 0.35%. Voor elke 300 burgers, 1 asielzoeker dus.

Related image

Image result for illegal border crossings 2018 eu

De Middellandse Zee route is de populairste naar Europa, maar wel de gevaarlijkste.De tocht naar Europa heeft sinds 2014 ruim 16.000 mensen het leven gekost.

Sea Arrivals

In totaal zijn sinds 2011 bijna 5 miljoen asielaanvragen gedaan in de EU. Dit is nog geen 0.7% van de bevolking. In Nederland zijn er sinds 2011 bijna 150 duizend asielaanvragen gedaan. Voor Nederland is dit bijna 0.9% van de bevolking. Relatief dus iets meer.

nederland vluchtelingen

Het merendeel is echter opgevangen door andere landen:

Wat te doen?

Iedereen is het er ongeveer wel over eens dat Europa de instroom bij de buitengrenzen moet proberen te beheersen. Maar wat doen we met de mensen die hier aankomen: laten we ze in de aankomstlanden asiel aanvragen, of spreiden we ze eerst over het hele Europese grondgebied?

Daarbij zijn vooral twee basisprincipes van belang: je mag mensen niet terugsturen naar gebieden waar ze mogelijk gefolterd kunnen worden (het bewuste art. 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), en je mag niet zomaar mensen terugsturen zonder dat ze de kans krijgen om asiel aan te vragen. Want zonder onderzoek kun je niet zomaar uitmaken of iemand mogelijk recht heeft op asiel. Met andere woorden: de mensen die op de bootjes op de Middellandse Zee de oversteek maken, hebben misschien vaak geen recht op asiel, maar je kunt er niet zonder meer van uitgaan dat ze allemààl economische migranten zijn.

Er wordt daarom vooral op een strategie ingezet om migratie bij de bron tegen te gaan en mensensmokkelaars te stoppen. Dit lukt niet altijd.

EU Trust Fund inforgraphics

Image result for accepted asylum europebeyond migration

Het nieuwste plan is om asielzoekerscentra buiten de EU te plaatsen. Hier zitten echter  wel nog wat haken en ogen aan:

De obstakels:

  1. Overhalen van landen om zo’n centrum te hosten. Het levert waarschijnlijk een toenname van asielzoekers op in dat land.P
  2. Opzetten van instituut dat beslist. Dit betekent nieuwe wetgeving.
  3. Succesvolle asielzoekers herverdelen. En onsuccesvolle terug naar land van herkomst. Dit is ook nog een heet hangijzer in de EU.

Bronnen:

http://www.europarl.europa.eu/external/html/welcomingeurope/default_nl.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170629STO78630/migratiecrisis-feiten-en-cijfers

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/06/europa-en-de-vluchtelingencrisis-in-cijfers/

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5226

http://www.ecfr.eu/specials/mapping_migration

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-denmark/european-leaders-in-talks-on-creating-asylum-center-outside-eu-idUSKCN1J216R

https://www.axios.com/eu-proposal-to-process-refugees-outside-europe-is-popular-but-flawed-569d6729-f405-4f02-8726-9ea0f5c248cc.html